ekoPerspektiv - är alltid lönsamt

Att arbeta med energieffektivisering är alltid lönsamt.

Vår erfarenhet är att energibesparingar på 15-30 % i de flesta fall går att uppnå. Våra konsultkostnader för genomförda projekt har varit intjänade genom energibesparingar inom ett år.ekoPerspektiv arbetar med ett brett spektrum av energifrågor som:

  • Energieffektivisering
  • Energianläggningar
  • Fjärrvärme
  • Tryckfallsberäkning
  • Kyla
Med vår breda kunskap åtar vi oss uppdrag från förstudien ända till efterkontrollen och utvärderingen.